glosa


glosa
glosa {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. glosasie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odręczny dopisek kopisty albo czytelnika na marginesie, zawierający uwagę do tekstu; komentarz, wyjaśnienie' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uwagi prawnicze do orzeczenia sądowego, komentarz prawniczy' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.